කන් දෙක බේරගෙන හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී භාවිතය කරන්නේ මෙහෙමයි

(මාලදෙනියේ රජයේ මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාවේ වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය රුවන්ප්‍රිය සමරවීර මහතා සමග doctor.lk වෙබ් අඩවිය පැවැත් වූ සාකච්ඡාවක් ඇසුරිනි.)

වර්තමානයේ දී බොහෝ දෙනා ජංගම දුරකථන, ටැබ්, ලැප්ටොප්, පරිගණක වැනි තාක්ෂණික මෙවලම්වලට සම්බන්ධ කර විවිධ වූ ශ්‍රව්‍යමය කාර්යයන් ඉටු කරගැනීමට හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී භාවිත කරනවා. කෙසේ වුවත් හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී භාවිතයේ දී අප බොහොම පරිස්සම් විය යුතුයි. එසේ නොවුණහොත් ඒ නිසා ශ්‍රවණාබාධ ඇති විය හැකියි.

හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී භාවිතය නිසා ශ්‍රවණාබාධ ඇති වන්නේ කෙසේ ද?

බොහෝ විට හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී නිසා ශ්‍රවණාබාධ ඇති වන්නේ තාක්ෂණික උපකරණය මගින් ලබා දී ඇති උපරිම සීමාව (maximum volume) පසු කරමින් දිගුකාලීනව හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී භාවිත කිරීම නිසායි.

සාමාන්‍යයෙන් ඩෙසිබල් 60-70 අතර ප්‍රමාණයෙන් තාක්ෂණික උපකරණයේ හඬ (volume) සකස් කොට හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී භාවිත කිරීම සුදුසුයි. නමුත් 100 dbට ආසන්නව හෝ ඊට අධිකව හඩ වැඩි කොට හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී භාවිත කරන්නේ නම් එය ඔබට ශ්‍රවණාබාධ ඇති කිරීමට හේතුවක් විය හැකියි.

එසේ වීම වළක්වා ගන්නේ කෙසේ ද?

තාක්ෂණික උපකරණ බහුතරයක් ඔබ හඬ 75% කට වඩා වැඩි කරන අවස්ථාවල ඔබට “Listening at a high volume for a long time may damage your hearing…….” යනාදී ලෙස  දැනුම් දීමක් සිදු කරයි. දිගුකාලීනව ඔබ එම දැනුම් දීම නොතකා අනාරක්ෂිත ලෙස හඬ වැඩි කොට හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී භාවිත කළහොත් ඉහත කී පරිදි ශ්‍රවණාබාධ මෙන් ම විවිධ ස්නායු ආබාධ පවා හට ගත හැකිය. එ නිසා අපරික්ෂාරී ලෙසට හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී භාවිත කිරීමෙන් වැළකිය යුතුයි.

අන් අයෙකු භාවිත කළ හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී භාවිත කිරීම සුදුසු ද?

අන් අයෙකු භාවිත කළ හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී ඔබ භාවිත කරන්නේ නම් ඔබ අනුගමනය කළ යුතු පියවර කීපයකි.

 • එම හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී කට්ටලයේ “ear buds” අපවිත්‍ර වී ඇත්දැයි පරීක්ෂා කර බලා භාවිත කිරීම.
 • සෑම අයෙකුගෙන් ම නොව තෝරා ගත් පුද්ගලයින්ගෙන් පමණක් හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී ලබා ගැනීම.
 • කන ආශ්‍රිතව ආසාදන ඇති පුද්ගලයින්ගේ හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී භාවිත නොකිරීම.

මෙහිදී, වඩාත්ම සුදුසු පියවර නම්, අන් අය භාවිත කළ හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී භාවිතයෙන් වැළකී සිටීමයි. මක් නිසාද යත් එකී පුද්ගලයාගේ කන ආශ්‍රිතව ආසාදන ඇති වී තිබුණහොත් එය ඔබට ද බලපාන බැවිනි. ඒ අනුව සෑම විටම ඔබ සඳහාම හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී කට්ටලයක් ළඟ තබා ගන්නේ නම් එය ඉතාම යෝග්‍ය වේ. ඒ යම් අවධානමක් ගෙන අන් අයෙකු භාවිත කළ හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී භාවිත කිරීමට වඩා තමන් සඳහාම හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී කට්ටලයක් ළඟ තබා ගැනීම වඩා සුදුසු බැවිනි. එමෙන් ම ඔබ යම් අයෙකු භාවිත කළ හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී භාවිත කරන්නේ නම් ඉහත කී පරිදි එහි “ear buds” මනාව පිරිසිදු කර භාවිත කිරීම වඩාත් සුදුසු වේ .

නිවැරදි ලෙස හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී භාවිත කරන්නේ කෙසේ ද?

හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී කට්ටලයක් නිවැරදිව භාවිත කිරීමේදී ඔබ විසින් අනුගමනය කළ යුතු පියවර කීපයක් පහත දක්වා ඇත.

 • පළමුව ඔබගේ තාක්ෂණික උපකරණයේ හඬ (device volume) අඩු කර හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී සම්බන්ධ කරන්න.
 • ඉන් පසු ශ්‍රවණයට සුදුසු හඬකට පමණක් හඬ වැඩි කරන්න.
 • දකුණු හා වම් කනට අදාළ “ear pieces” L හා R ලෙස හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී කට්ටලයේ සඳහන් කර ඇති ආකාරයට ම කනට සම්බන්ධ කරගන්න.
 • හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී භාවිතයේ දි කනට සම්බන්ධ කරන කොටසේ  “ear buds” තෙතමනය නොරදන සේ භාවිත කරන්න.
 • උපාංගයට හානි නොවන සේ එය පිරිසිදු කරන්න.
 • වාහන එළවන විට හැකි තරම් හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී භාවිතයෙන් වැළකෙන්න.
 • ආරක්ෂිත ශබ්ද  සීමාවට වඩා හඬ වැඩි කොට ඇසීමෙන් හැකි තරම් වළකින්න.
 • දීර්ඝ වේලාවක් එක දිගට හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී භාවිත නොකරන්න.
 • ඔබට අපහසුතාවක් දනවන හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී භාවිත කිරීමෙන් වැළකී සිටින්න.
 • ඔබේ හෑන්ඩ්ස් ප්‍රී කට්ටලය වියළි හා පිරිසිදු ස්ථානයක තබන්න.

උපදෙස්

වෛද්‍ය රුවන්ප්‍රිය සමරවීර
වෛද්‍ය නිලධාරී
රජයේ මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව
මාලදෙනිය.
සටහන
නවෝදා දියාලගොඩ