හොඳ සන්ග්ලාස් එකක් තෝරගන්නේ මෙහෙමයි

අව් කන්නාඩියක් මිලට ගැනීමේ දී සලකා බැලිය යුතු කරුණු හයක්

දැඩි හිරු රෂ්මිය පතිත වන දහවල් කාලයට එළිමහනේ ගමන් කරන විට අව් කන්නාඩි පැළඳීම අවට බැලීම පහසු කරයි. එසේම ඇමරිකානු අක්ෂි පර්යේෂණ ඇකඩමියට අනුව අව් කන්නාඩි හිරු එළියේ ඇති UV කිරණ නිසා ඇති වන කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන හානිවලින් ඇස් ආරක්ෂා කරයි. 

කෙසේ වුවද පදික වේදිකාවේ විකිණීමට ඇති බාල වර්ගයේ අව් කන්නාඩි පැළඳීමෙන් එවැනි ආරක්ෂාවක් ඇසට නොලැබෙයි. එහෙයින් අව් කන්නාඩියක් පැළඳීම මගින් ඔබේ දෑස් හිරු එළියෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට අව් කන්නාඩියක් මිල දී ගැනීමේ දී සලකා බැලිය යුතු ඉතාම වැදගත් කරුණු ගණනාවක් තිබේ. ඒවා මෙසේය.

  1. 100%ක් ආරක්ෂිත බව තහවුරු කරගන්න.

ඔබ අව් කන්නාඩියක් මිල දී ගැනීමේ දී විමසා බැලිය යුතු වඩාත් වැදගත් කාරණාව එය 100%ක් UV කිරණ වළකමින් දෑස් ආරක්ෂා කරන බවට ස්ටිකරයේ හෝ ටැගයේ සඳහන් කර තිබේ ද යන්නය. එහෙත් 2014 වසරේ ඇමරිකානු අක්ෂි පර්යේෂණ ඇකඩමිය කළ සමීක්ෂණයක් අනුව අව් කන්නාඩියක් මිල දී ගැනීමේ දී ඒ පිළිබඳ විමසා බලන්නේ 50%ටත් අඩු පිරිසක් බව හෙළි විය.

  1. ලොකු නම් හොඳයි.

ඇස අව් කන්නාඩියෙන් ආවරණය වන තරමට ඇසට හිරු කිරණ නිසා සිදුවන හානිය අවම වෙයි. ඒ නිසා දෙපසින් ඇසට හිරු කිරණ ඇතුළු වීම වළකන ප්‍රමාණයෙන් විශාල අව් කන්නාඩියක් හෝ ඇස සම්පූර්ණයෙන්ම වැසෙන අව් කන්නාඩියක් මිලට ගන්න.

  1. දැඩි අඳුර කාච ඇස හොඳින් නොරකී.

බෙහෙවින් අඳුරු කාච ඇසට පහසු විය හැකි වුව ද ඒවා UV කිරණ හොඳින් වළකන්නේ නැත.

  1. වර්ණය වැදගත් නැත.

ඇතැම් අව් කන්නාඩි කහ පැහැ, කොල පැහැ හෝ අළු පැහැ කාචවලින් සමන්විතය. ඒවා හිරු කිරණ බෙහෙවින් වළකන්නේ අතර ක්‍රිකට්, ගොල්ෆ්, පැසිපන්දු වැනි ක්‍රීඩාවල නිරත ක්‍රීඩකයන්ට පහසුවක් විය හැකි ය.

  1. පෝලරයිස් කාච බැබළීම මිස UV කිරණ අඩු නොකරයි.

පෝලරයිස් කාඩ මගින් ජල තට්ටුවක් හෝ යම් පෘෂ්ටයක් මත වැදී පරාවර්තනය වන ආලෝකය අඩු කරයි. මෙය හිරු එළියෙන් වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබා නොදෙන අතර රිය ධාවනය, පිහිනීම වඩා ආරක්ෂිත හෝ පහසු කරයි.

  1. මිල සාධකයක් විය යුතු නැත.

හොඳින් ඇස් ආරක්ෂා කරන අව් කන්නාඩි සඳහා විශාල මුදලක් අවශ්‍ය නොවේ. එසේම පදික වේදිකාවේ ඇති ලාභ අව් කන්නාඩි ද ප්‍රමිතියෙන් තොරය. කෙසේ වුවද 100%ක් UV කිරණ වළකන අව් කන්නාඩියක් දැරිය හැකි මිලකට ලබා ගත හැකිය.

(www.aao.orgහි How to Choose the Best Sunglasses නම් ලිපියේ සිංහල අනුවාදයකි.)