උදෑසන ආහාර වේල මග හැරීම භයානක මේ නිසායි

දවසේ ප්‍රථම ආහාර වේල මග හැරීම ඔබේ බර, ශක්ති මට්ටම සහ රුධිරයේ සීනි මට්ටම කෙරෙහි පවා අහිතකර ලෙස බලපෑ හැකිය. උදෑසනට පාන් කැබැල්ලක් හෝ වෙනත් එවැනි සුළු ආහාරයක් ගත් විට ඉන් ඔබේ සිරුරේ  ආහාර ජීර්ණයට උවමනා එන්සයිම නිකුත් කිරීම සඳහා පණිවිඩයක් ලැබෙයි.

එම එන්සයිම මගින් ජීර්ණය කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් ආහාරයක් නොලැබී එම ක්‍රියාවලිය සෙමෙන් සිදුවන විට සිරුරේ බර වැඩි වීම සහ අලස බව ඇති වෙයි. එසේම ඔබ දැන් කුස ගින්නේ සිට පසුව ආහාර ගැනීමේ අයහපත් රටාවට හුරු වීම නිසා උදෑසන ආහාර වේල මග හැර පසුව ප්‍රමාණයට වඩා ආහාර ගැනීමේ අහිතකර ක්‍රියාවලියට යොමු වෙයි. එය බොහෝ සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇති කිරීමට හේතුවකි.

උදෑසන ආහාර වේල නියමිත පරිදි ගැනීම අපහසු කාරණයක් නොවේ. ඔබ ඒ සඳහා යොමු කරන කාලය බර වැඩි වීම, රුධිරයේ සීනි මට්ටම ඉහළ යාම වැනි උදෑසන ආහාරය නොගැනීම නිසා ඇති වන ගැටලු මග හරවා ගැනීමට තබන මූලික පියවරය. නිසි වේලාවට උදෑසන ආහාරය ගැනීම දවසේ ඉතිරි කාලය තුළ අඩු ආහාර රුචියක් සහ අඩු කුස ගින්නක් ඇති වීමට හේතු වන අතර එහි ප්‍රතිඵලය ලෙස රුධිරයේ සීනි මට්ටම ස්ථාවර වෙයි.

ඔබේ පුරුදු වෙනස් කරගන්න:

ඔබේ සිරුර සමග වැඩ කරන්න: දවසේ මුල්ම සංසිද්ධිය කුසගින්න නොවන්නේද? ඔබ ආහාර සඳහා සූදානම් වන තුරු පැයක් හෝ දෙකක් සිටින්න.

ඔබ කැමති ආහාර රස විඳින්න: උදෑසනට සැකසෙන ආහාරයෙන්ම දවස ආරම්භ කළ යුතු නැත. සැන්විච් පෙත්තක්, සුප් කෝප්පයක්, හෝ රාත්‍රී ඉතිරි වූ යමක් වැනි ඔබ කැමති ආහාරයක් කෑමට ගන්න.

කාලය නැද්ද? රැගෙන යා හැකි පරිදි සැන්ඩ්විච් කැබලි කිහිපයක් සකසා ගන්න: පළතුරු කැබලි කිහිපයක් සහ හැකි නම් කිරි වීදුරුවක් රැගෙන යන්න.

යෝගට් එකක් සහ energy bar එකක් රැගෙන යන්න: මේ දෙකම කෑම සඳහා සකස් කිරීමක් නොකළ යුතු අතර දවස ආරම්භ කිරීමට වුවමනා පෝෂක සහ කැලරි එ්වායෙහි ඇතුළත්ය.

සූදානම් කර තබන්න: උදෑසන ආහාරය පෙරදා රාත්‍රී සූදානම් කර තබන්න ඔබට මුළුතැන් ගෙයි සිට විනාඩි 10ක් ඇතුළත උදෑසන ආහාරය ගත හැකිය.

(www.rd.com හි පළව ඇති 10 Habits You Didn’t Realize Are Actually Dangerous for Your Health නම් ලිපියෙහි ‘Skipping breakfast’ කොටසෙහි සිංහල අනුවාදයකි.)