නගරය ලිපිනය දුරකතන/ෆැක්ස්/ඊමේල්
අම්පාර පන්සල හන්දිය, ඩී.එස්. සේනානායක වීදිය, අම්පාර +94 (0)63 2223088

ampara@spc.lk

අනුරාධපුර 98, බැංකු පෙදෙස, අනුරාධපුර. +94 (0)25 2222181

anupura@spc.lk

අවිස්සාවේල්ල 40, බස් නැවතුම, අවිස්සාවේල්ල. +94 (0)36 2222501
බදුල්ල CWE ගොඩනැගිල්ල, බණ්ඩාරවෙල පාර, බදුල්ල +94 (0)55 2229837

badulla@spc.lk

බණ්ඩාරගම රෝහල් පරිශ්‍රය, හොරණ පාර, බණ්ඩාරගම. +94 (0)38 2288671

bandaragama@spc.lk

බොරැල්ල රිජ්වේ ආර්යා පරිශ්‍රය, බොරැල්ල. +94 (0)11 2697660

boralla@spc.lk

බේරුවල MPCS ගොඩනැගිල්ල, ගාලු පාර, බේරුවල. +94 (0)34 2278578
කොළඹ 01 63, සර් බාරොන් ජයතිලක මාවත, කොළඹ 01. +94 (0)11 2328046

col1@spc.lk

කොළඹ 04 85, ගාලු පාර, කොළඹ 04. +94 (0)11 2587128

+94 (0)11 2559531

E: col4@spc.lk

කොළඹ 07 255, ධර්මපාල මාවත, කොළඹ 07. +94 (0)11 2694716

col7@spc.lk

දියතලාව නව බස් නැවතුම් පරිශ්‍රය, මහ වීදිය, දියතලාව. +94 (0)57 2227190
ඇඹිලිපිටිය 102, පල්ලේගම, ඇඹිලිපිටිය. +94 (0)47 2261177

embilipitiya@spc.lk

කොටුව කොටුව දුම්රිය ස්ථානය, කොටුව. +94 (0)11 2336926

fort@spc.lk

ගම්පහ 266, කොළඹ පාර, ගම්පහ. +94 (0)33 2234516
ගාල්ල 61 A, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල, +94 (0)91 2234726

galle@spc.lk

හම්බන්තොට 3, බැරැක්ක වීදිය, හම්බන්තොට. +94 (0)47 2222163

hambantota@spc.lk

යාපනය 149/A, KKS පාර, යාපනය. +94 (0)21 2219262

jaffna@spc.lk

ජයවර්ධනපුර ශ්‍රී ජයවර්ධපුර රෝහල, ජයවර්ධනපුර, තලපත්පිටිය, නුගේගොඩ. +94 (0)11 2779414
කළුතර 313, මතුගම පාර, නාගොඩ, කළුතර. +94 (0)34 2222818
නුවර 14 A, ලමාගාර මාවත, නුවර. +94 (0)81 2225175

kandy@spc.lk

නුවර දුම්රිය ස්ථානය දුම්රිය පරිශ්‍රය, නුවර. +94 (0)81 2225176

Kandyrw@gmail.com

කරාපිටිය 175, හිරිඹුර පාර, කරාපිටිය. +94 (0)91 2226947

karapitiya@spc.lk

කුරුණෑගල 28, වීරතුංග ගොඩනැඟිල්ල, බෞද්ධාලෝක මාවත, කුරුණෑගල. +94 (0)37 2230840
මහරගම 71 A, අල්විස් ප්ලාසා, පරණ පාර, මහරගම. +94 (0)11 2745640
මාතර චාරිකාරාමය, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, මාතර. +94 (0)41 2231871

matara@spc.lk

මිනුවන්ගොඩ පැරණි U C ගොඩනැගිල්ල, කොළඔ පාර, මිනුවන්ගොඩ +94 (0)11 2295120

minuwangoda@spc.lk

 

මීගමුව

 

134, මහ රෝහල ඉදිරිපිට,  කොළඔ පාර, මීගමුව.

 

+94 (0)31 2228599

negambo@spc.lk

නුගේගොඩ 151, එස්. ද එස්. ජයසිංහ මාවත, නුගේගොඩ. +94 (0)11 2856641
නින්දවූර් 40, මහ වීදිය, නින්දවූර්. +94 (0)67 2058208
පානදුර 159, MPCS ගොඩනැගිල්ල, ගාලු පාර, පානදුර. +94 (0)38 2234767

panadura@spc.lk

පිළියන්දල 1 A/21, විද්‍යාල මාවත,  පිළියන්දල. +94 (0)11 2613640
පොළොන්නරුව රෝහල හන්දිය, කදුරුවෙල පාර,  පොළොන්නරුව. +94 (0)27 2225465
රාගම 61/A, මහබාගේ පාර,  රාගම. +94 (0)11 2955219
රත්මලාන මෙගා සතොස, ගොළුමඩම හන්දිය, ගාලු පාර,  රත්මලාන. +94 (0)11 3043789
රත්නපුර නන්ද එල්ලාවල මාවත,  රත්නපුර. +94 (0)45 2223014
තංගල්ල ඉඳිපොකුණුගොඩ පාර,  තංගල්ල. +94 (0)47 2241221

tgalle@spc.lk

ඇම්බියුලන්ස් සේවාවේ නම ලිපිනය දුරකතන අංකය
සර්ටීස් ලංකා (Certis Lanka Ambulance Service) 15, ද ෆොන්සේකා පෙදෙස, කොළඹ 04. +94 112 55 77 77
සෙලින්කෝ ස්විෆ්ට් කෙයාර් (Ceylinco Swift Care) රාජගිරිය. +94 11 533 3000
ඩර්ඩන්ස් රෝහල (Durdans Hospital) 3, ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස, කොළඹ 03. +94 11 541 0693/ +94 11 541 0695
හෙල්ත් ස්කෑන් (Health Scan) 9 A, ටිකල් මාවත, කොළඹ 08. +94 11 267 5078
වෙස්ටර්න් රෝහල (Western Hospital) 218, කොටා පාර, කොළඹ 08. +94 11 739 2260/ +94 11 268 5413
සෙත්මා රෝහල (Sethma Hospitals) 6, මේරි රැජින පාර, ගම්පහ. +94 33 223 3501-4
නුවර පෞද්ගලික රෝහල (Kandy Private Hospitals) 255/8, කටුගස්තොට පාර, නුවර. +94 81 222 5474
මෝදරවිල මෙඩිකල් සර්විසස්

(Modarawila Medical Services)

708/1, නල්ලුරුව, පානදුර. + 94 38 224 0294
රෝයල් ඇම්බියුලන්ස් ලංකා (Royal Ambulance Lanka) 146/B1/5, මීගමුව පාර, වත්තල. +94 11 294 9288
මෙඩිහෙල්ප් හෙල්ත්කෙයාර් (Medihelp Healthcare) 21/A, ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස, කොළඹ 03. +94 11 237 5888
පාර්ක් රෝහල (Park Hospital Ambulance) 186, පාර්ක් පාර, කොළඹ 05. +94 11 259 0200/ +94 11 258 7715
ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුස ඇම්බියුල්න්ස් සේවය (Sri Lanka Red Cross Ambulance Service) 104, ධර්මපාල මාවත, කොළඹ 07. +94 11 269 1095/ +94 11 269 1095/ +94 11 267 2727
ශාන්ත ජෝන් ඇම්බියුල්න්ස් (St. John Ambulance) 65/11, සර් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් මාවත, කොළඹ 02. +94 11 243 7744/ +94 11 234 1736
නවලෝක රෝහල (Nawaloka Hospitals Ambulance Service) 23, දේශමාන්‍ය එච්.කේ. ධර්මදාස මාවත, කොළඹ 02. +94 11 25577208
මෙඩි ක්වික් ඇම්බියුලන්ස් (Mediquick Ambulance Service) 48/1, ධර්මාරාම මාවත, කොළඹ 06. +94 11 250 7514
ලංකා රෝහල (Lanka Hospitals) 578, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05. +94 11 543 1088-9
ඩර්ඩන්ස් රෝහල (Durdans Hospital) 3, ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදෙස, කොළඹ 3. +94 11 541 0693/ +94 11 541 0695
ජාතික රෝහල (National Hospital) ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල, කොළඹ 10. +94 11 269 1111
හේමාස් රෝහල (Hemas Hospitals) 389, මීගමුව පාර, වත්තල. +94 11 788 8888